Tikkurilan Parkinson-kerho on Itävantaalaisten Parkinson-potilaiden ja heidän läheisten yhteisö

Tikkurilan Parkinson-kerho on poliittisesti sitoutumaton ja yhdenvertainen yhteisö Parkinsonin tautia ja siihen liittyviä neurologisia sairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen. Kerho järjestää jäsenilleen kokouksia, tapahtumia ja retkiä sekä antaa vertaistukea. 

Kerho on Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry:n alainen Vantaalla toimiva alueellinen kerho, joka noudattaa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita. Yhdistys toimii Liikehäiriösairauksien liitto ry:n alaisuudessa. http://www.liikehairio.fi/   
Kerho on rekisteröimätön ja sillä ei ole jäsenmaksua. Kannustamme jäseniämme liittymään yhdistyksen jäseneksi, jolloin heillä on käytettävissä yhdistyksen ja Parkinsonliiton palvelut.

Kerho kokoontuu syys - toukokuussa parillisten viikkojen tiistaina. Kokousten alussa on kahvitarjoilu, jonka jälkeen on joko kerhon jäsenten järjestämää ohjelmaa tai vierailevien asiantuntijoiden luentoja Parkinsonin taudista, sen hoidosta ja potilaiden tukipalveluista. 

Liittymällä Tikkurilan Parkinson-kerhon jäseneksi  tuet toimintaamme. Jäsenmaksun vastineeksi saat sekä UPY:n Parkkis-lehden että Parkinson Liiton Hermolla-lehden joissa molemmissa on runsaasti asiantuntevaa ja ajankohtaista tietoa sairauteemme ja sen hoitoon liittyen.

Tervetuloa mukaan kerhotoimintaan. Se on mielekästä vapaaehtois-toimintaa, joka antaa vertaistukea sekä uudenlaista sisältöä elämään yhteisen sairautemme kanssa.

Tule mukaan! Sähköinen jäsenhakemus  (sisältää tietosuojaselosteen).

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka motoriset oireet ovat lepovapina, lihasjäykkyys, liikkeiden hitaus, lyhentynyt askellus ja huonontunut tasapaino. Muita yleisiä näkyviä oireita ovat kasvojen ilmeettömyys sekä epäselvä puhe ja käsiala. Parkinsonin tautia ei pystytä parantamaan, mutta sen oireita voidaan lieventää lääke- ja muilla hoidoilla.